Drodzy Rodzice,

Proszę o zapoznanie się z PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA w Ognisku Pracy Pozaszkolnej Nr 4 

(w zakładce: O Ognisku - Dokumenty wewnętrzne)

W Placówce została utworzona „ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY” przy wejściu do sekretariatu.

W razie potrzeby proszę o informacje.

Wsparcia w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej  i wychowawczej udzielą

1. Dyrektor i nauczyciele OPP4

2. Bezpośrednio poradnie psychologiczno- pedagogiczne - wykaz poniżej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 ul. Mińska 1/5 03-806 Warszawa 228102029 http://ppp4.omedia.pl/
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 16 ul. Siennicka 40 04-393 Warszawa 226102132 http://poradnia16.blogspot.com/

 

Jednocześnie zachęcam Państwa do zapoznania się z informacjami i poradami zawartymi w dokumencie:

„Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.” - dostępnym na stronie:

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/dbamy-o-bezpieczestwo/materialy-1/

( Klikając w link zostaną Państwo automatycznie przekierowani )

 

Pomoc i poradę uzyskają Państwo również dzwoniąc na:

„Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci”

tel. 800 100 100

(połączenie bezpłatne)