Harmonogram pracy Ogniska:

18.12.2019 (środa) Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

19.12.2019 (czwartek) Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

20.12.2019 (piątek) Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

23.12.2019-27.12.2019 Przerwa Świąteczne

7.01.2020 (wtorek) Pierwsze zajęcia po przerwie świątecznej