Aktualności

Karta wychowanka

Szanowni Rodzice,

przypominamy o konieczności wypełniania karty z informacja o wychowanku. Jest tam m. in. informacja o zgodzie na samodzielny powrót. Bez wypełnionej i złożonej karty, dziecko nie będzie samodzielnie wypuszczone z Ogniska.

Karta do pobrania