Harmonogram, zasady i adres elektronicznego systemu rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego.

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/placowki-oswiatowo-wychowawcze/22178_harmonogram-zasady-i-adres