W dniu 25 lutego 2016 r. o godz. 15.00 w Sali Widowiskowej PROM Kultury Saska Kępa przy ul. Brukselskiej 23 odbyła się uroczystość 45-lecia Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 4