Historia Ogniska

Placówka powstała dnia 1 stycznia 1971 roku na  mocy orzeczenia organizacyjnego Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa Praga – Południe, jako Dom  Kultury Dzieci i  Młodzieży „Harcerz”. Pierwsza siedziba mieściła się w pałacyku Więcka w  Aninie przy  ulicy I Poprzecznej 19.

 


Dnia 30 października 1973 roku została otwarta filia Domu Kultury „Harcerz” – Miasteczko Młodzieżowej Służby Ruchu w  Warszawie przy ulicy Stanisława Augusta.


15 sierpnia 1975 roku dokonano zmiany nazwy placówki na Ognisko Pracy  Pozaszkolnej  „Harcerz”.


W roku 1990 przeniesiono siedzibę Ogniska do Wawra na ulicę Solidną 1, gdzie funkcjonowało do 1998 roku.


1 września 1998 roku placówka przeprowadziła się do nowej siedziby na Gocławiu, przy ulicy Pawlikowskiego 3. Tu działamy do dnia dzisiejszego, proponując wychowankom różne rodzaje zajęć, rozwijając zainteresowania, pomagając w trudach opanowania programów szkolnych, a przede wszystkim dbając o to :


"... żeby nikt nie został sam ze swoimi problemami, ale mógł w pełni rozwinąć skrzydła w drodze ku dorosłości".

 

Od dnia 1 września 2009 placówka otrzymała numer 4 i w chwili obecnej jej pełna nazwa brzmi: Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Warszawie.

W listopadzie 2011 roku Ognisko zostało przyjęte do Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego. które zrzeszam placówki wychowania pozaszkolnego z terenu całej Polski oraz pasjonatów edukacji.