Zapraszamy do udziału w Konkursie Fotograficznym “Mój spacer po Warszawie 2015 – Warszawskie Teatry”. Termin zgłaszania prac mija dnia 12 kwietnia 2017 roku.  

Szczegóły w ulotce…