Zapraszamy do udziału w Dzielnicowym Konkursie Plastycznym “Zimowe Impresje 2015 - Zimowe zabawy naszych dziadków”. Termin zgłaszania prac mija dnia 21 stycznia 2015 roku.  

Szczegóły w ulotce…