„Płynie Wisła, płynie – aktywizacja twórcza dzieci i młodzieży zagrożonej problemem alkoholowym, przemocą i agresją”.

 Program będzie realizowany przez nauczycieli zatrudnionych w placówce od marca do czerwca 2017 r.

Planowane działania:

  1. Zajęcia -  będą prowadzone metodą warsztatową z wykorzystaniem bogatej bazy multimedialnej Ogniska i  zastosowaniem różnych technik dostosowanych do wieku i możliwości wychowanków i uzależnionych od stopnia trudności założonych doświadczeń i obserwacji. Będą miały charakter interdyscyplinarny przyrodniczo-plastyczno-multimedialny. Każdy uczestnik będzie miał okazję samodzielnego przeprowadzenia obserwacji oraz współdziałania w grupie rówieśników.
  2. Wycieczka autokarowa do Łucznicy k/Pilawy, warsztaty wikliniarskie, gra terenowa, biwak.
  3. Spacer nad Wisłą – „Na praskim brzegu” – warsztaty fotograficzne
  4. Konkurs multimedialno-przyrodniczo-plastyczny „Mój spacer po Warszawie - Nad brzegiem Wisły”
  5. Konkurs wiedzy przyrodniczo-ekologicznej „Z biegiem Wisły”
  6. Sesja naukowa na podsumowanie programu z udziałem rodziców: wernisaż prac  fotograficznych, podsumowanie konkursów, pokazy prezentacji multimedialnych, rozdanie nagród

 „Warszawa – miasto dla Młodych – działania twórcze i włączające, aktywizujące młodzież dojrzewającą zagrożoną wystąpieniem zachowań patologicznych związanych z alkoholizmem i przemocą w rodzinie”

 Program będzie realizowany przez nauczycieli zatrudnionych w placówce od marca do czerwca 2017 r.

Planowane działania:

1. Zajęcia – cykl warsztatów varsavianistycznych interdyscyplinarnych oraz edukacyjno – profilaktycznych:

- „Budowanie poczucia własnej wartości”,

- „Komunikacja i zachowania prospołeczne”,

- „Jak być aktywnym Warszawiakiem?”,

- „Warszawa jakiej nie znamy”,

- „Pośpiewajmy o Warszawie”

2. Spacery po Warszawie: Wiślana Ścieżka Łucznicza, Promem przez Wisłę, Warszawska Starówka, Na praskim brzegu – spacer ornitologiczny.

3. Konkurs muzyczno – wokalny „Warszawa da się lubić”.

4. Wycieczka autokarowa – „Nieznana Warszawa”

5. Gra edukacyjna podsumowująca program: grupowy bieg o charakterze gry miejskiej wykorzystującej nabytą wiedzę i umiejętności, zakończony spotkaniem podsumowującym.


 „Sportowo na Gocławiu – zagospodarowanie czasu wolnego poprzez organizację zajęć sportowych jako formy oddziaływań z zakresu profilaktyki rówieśniczej oraz społecznej dzieci i młodzieży zagrożonej problemem alkoholowym, przemocą i agresją”.

 Program będzie realizowany przez nauczycieli zatrudnionych w placówce od marca do grudnia 2017 r.

Planowane działania:

1. Zajęcia
basen – dwie 15-osobowe grupy zajęciowe po 1 godzinie (30 min. nauki pływania + 30 min. rekreacji) raz w tygodniu
piłka nożna halowa – treningi piłki nożnej na hali sportowej raz w tygodniu po 1 godzinie, grupa 20 osób.

2. turniej piłki nożnej – rywalizacja drużyn z placówek wychowawczych zorganizowana na zakończenie programu

3. zawody pływackie – rywalizacja wśród uczestników programu zorganizowana na jego zakończenie

4. zajęcia warsztatowe: „Poznajmy się”- komunikacja interpersonalna w grupie rówieśniczej, „Akademia zdrowego człowieka” – promocja zdrowego odżywiania.