Warsztaty edukacji teatralnej – „Teatr dziecięcy na Gocławiu”

marzec – listopad 2007

Program prowadzony były metoda warsztatową. Poprzez zabawę, ćwiczenia dykcji, artykulacji głosu, akcentu, ćwiczenia muzyczne, uczestnicy doskonalili warsztat aktorski, uczyli się pracy w grupie, stawali się aktywnymi odbiorcami dzieł literackich.

Niezwykle istotnym elementem warsztatów była prezentacja osiągnięć dzieci:

Przedstawienie „W Karzełkowie” pokazaliśmy rodzicom, nauczycielom i wychowankom w dniu 5 czerwca 2007 r. w naszej placówce. 17.06.2007 r podczas Festynu „Zachowaj trzeźwy umysł” prezentowaliśmy fragmenty spektaklu.

!9.06.2007 r. wystawiliśmy przedstawienie w Przedszkolu Publicznym „Zielony zakątek” na Gocławiu, ul. Umińskiego 20a.

Przedstawienie „Tymoteusz Rymcimci” zaprezentowaliśmy 12.10.2007 r. dla oddziału przedszkolnego w naszej placówce.

Montaż słowno-muzyczny prezentowaliśmy dwukrotnie: 8.11.2007 r. podczas obchodów Dnia Niepodległości w Ognisku oraz 13.11.2007 r w Szkole Podstawowej Nr 279 na ul. Cyrklowej.

W czasie zajęć uczestnicy mieli okazję pogłębić wiedzę o teatrze i autorach sztuk ( dzieci aktywnie uczestniczyły w wyborze scenariuszy przedstawień ).!9.09.2007 r. przeprowadzono mini konkurs wiedzy o teatrze.

Dużą atrakcją dla uczestników były wyjścia do teatru: 16.05.2007 r. – Teatr Rampa, „Zwierzęta Doktora Doolittle) oraz 13.11.2007 r – Teatr Lalka, „Za drzwiami”.