„Piłka nożna halowa”

luty – grudzień 2008

Zajęcia prowadzone były na hali sportowej OSiR przy ul. Angorskiej 2, dwa razy w tygodniu (poniedziałki i środy) w wymiarze 1 godziny zegarowej. Prowadzone były w postaci treningów  przez nauczyciela wychowania fizycznego, trenera piłki nożnej, będącego pracownikiem Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Warszawie, ul. Pawlikowskiego 3- Pana Pawła Stacho .

Uczestnicy zdobywali wiedzę teoretyczna o zasadach gry w piłkę nożną oraz praktyczna, rozgrywając mecze. Intensywne treningi kondycyjne dostosowane do możliwości młodzieży przyczyniły się do poprawy sprawności fizycznej, wzmocniły poczucie własnej wartości młodzieży .

 Gra w zespole wykształciła umiejętności działania w grupie, poczucie odpowiedzialności za efekty działania zespołu.

Niezwykle istotnym elementem było propagowanie przez trenera zasad fairplay . Przyczyniło się do podniesienia kultury osobistej uczestników, utrwalało wzorce pozytywnych zachowań.

Zespól wziął udział w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez OSiR na hali sportowej przy ul. Siennickiej w dniu 14 czerwca 2008, które były okazją do prezentacji osiągnięć.

Uczestnicy dojeżdżali na zajęcia z trenerem z placówki lub byli dowożeni przez rodziców na halę.

Podczas zajęć chłopcy otrzymywali do picia wodę mineralną i soki, a w Ognisku przed wyjazdem na halę i po powrocie, z produktów zakupionych w ramach funduszy przeznaczonych na realizację programu, organizowane było dożywianie, co było niezwykle potrzebne ze względu na to, że większość uczestników przychodziła na zajęcia bezpośrednio po szkole.