1.      „Na Mazowszu"

2.      „W tajemniczym świecie przyrody”

luty – czerwiec 2013

Dzieci i młodzież uczestniczyły w następujących zajęciach i imprezach:

1.  Zajęcia -  w programie „W tajemniczym świecie przyrody” zajęcia były prowadzone metodą warsztatową z zastosowaniem różnych technik dostosowanych do wieku i możliwości wychowanków i uzależnionych od stopnia trudności tematu. Każdy uczestnik miał okazję samodzielnego przeprowadzenia doświadczeń i obserwacji. Część zajęć była prowadzona w terenie na obszarze osiedla Gocław, w Parku Skaryszewskim oraz nad Wisłą. Działania były dokumentowane w celu wyciagnięcia wniosków i porównania efektów. W programie „Na Mazowszu” zajęcia miały charakter warsztatów historycznych i regionalnych,  wzbogaconych o wyjścia na wystawy i do muzeów.

2.  Konkursy:

Program „W tajemniczym świecie przyrody”:

- konkurs plastyczno – przyrodniczy „Zwierzęta rekordziści”,

Program „Na Mazowszu”:

- konkurs plastyczny „ Na Mazowszu ”

- konkurs literacki „Moje Mazowsze”

20.06.2013 odbyła się impreza środowiskowa podsumowująca programy: multimedialna prezentacja monograficzna Mazowsza, rozstrzygnięcie konkursów, wernisaż prac plastycznych, autorskie czytanie nagrodzonych prac literackich, rozdanie nagród, dyplomów i podziękowań.

3. Wycieczki:

19.03.2013 r. – wycieczka ornitologiczna – gatunki ptaków występujących nad Wisłą

26.03.2013r. – wycieczka do Państwowego Muzeum Archeologicznego – Poszukiwanie początków Mazowsza,
16.04.2013 r. – wycieczka na Zamek Ujazdowski, zwiedzanie zamku, Parku Agrykola,
07.05.2013 r. – wycieczka do Muzeum Etnograficznego w Warszawie, lekcja muzealna, zwiedzanie,

11.05.2013 r. – wycieczka autokarowa z przejazdem Wąskotorową Koleją Sochaczewską
i biwakiem

05.06.2013 r. – wycieczka autokarowa do Kampinosu, zwiedzanie wioski indiańskiej, warsztaty, biwak,

08.06.2013 r. – wycieczka autokarowa do Zamku w Liwie, warsztaty rycerskie, zwiedzanie zamku, gra terenowa,

4. Udział w XVII Pikniku Naukowym 15 czerwca 2013 r.– prezentacja wyników projektu WiSE pt. „Cud natury – życiowe przemiany” – uczestnicy zaprezentowali doświadczenia przyrodnicze w namiocie wystawowym Centrum Nauki Kopernik

 

 

1.      „Poeci Dzieciom, czyli o wartościach w literaturze dziecięcej w Roku Tuwimowskim”

2.      „A to ciekawe – wesołe eksperymentowanie”

Wrzesień – grudzień 2013

Dzieci i młodzież uczestniczyły w następujących zajęciach i imprezach:

1.  Zajęcia -  w programie „Poeci dzieciom czyli o wartościach w literaturze dziecięcej w Roku Tuwimowskim” zajęcia były prowadzone metodą warsztatową z zastosowaniem różnych technik dramowych dostosowanych do wieku i możliwości wychowanków. Uczestnicy wcielali się w ilustratorów poezji dziecięcej oraz w poetów w zabawach z cyklu „Ja-Tuwim”. Poznawali sylwetki autorów polskiej literatury dziecięcej oraz bajki z różnych stron świata niosące wartości uniwersalne niezależnie od różnic kulturowych. Zajęcia były wzbogacane wyjściami. W programie „A to ciekawe – wesołe eksperymentowanie” każdy uczestnik miał okazję samodzielnego przeprowadzenia doświadczeń, eksperymentów  i obserwacji. Część zajęć była prowadzona w terenie na obszarze osiedla Gocław. Działania były dokumentowane w celu wyciagnięcia wniosków i porównania efektów. Zajęcia były wzbogacone o wyjścia na wystawy.

2.  Konkursy:

Program „A to ciekawe – wesołe eksperymentowanie”:

- konkurs wiedzy „A to ciekawe”,
- konkurs na prezentację multimedialną „Wesołe eksperymentowanie”

- konkurs przyrodniczy „W tajemniczym świecie przyrody : Krajobrazy Polski – 4 pory roku”

Program „Poeci Dzieciom”:

- konkurs plastyczny „ Obrazy malowane słowem ”

- konkurs literacko-recytatorski „Mój najpiękniejszy wiersz”

10.12.2013r. odbyła się impreza środowiskowa z udziałem rodziców podsumowująca programy: multimedialna prezentacja monograficzna Juliana Tuwima, rozstrzygnięcie konkursów, wernisaż prac plastycznych, autorskie czytanie nagrodzonych prac literackich, rozdanie nagród, dyplomów i podziękowań.

3. Wycieczki:

28.09.2013 r. – wycieczka autokarowa na „Farmę Iluzji” do parku edukacji i rozrywki

01.10.2013 r. – wycieczka do Ogrodu Botanicznego – zwiedzanie ogrodu, zabawy z poezją o tematyce przyrodniczej

12.10.2013 r. – wycieczka autokarowa do Kazimierz Dolnego nad Wisłą - zwiedzanie Zamku w Janowcu, rejs statkiem, zwiedzanie Kazimierza, gra terenowa związana z pisarzami i twórcami związanymi z Kazimierzem

15.10.2013 r. – wycieczka na Uniwersytet Warszawski „Śladami Juliana Tuwima”

18.10.2013r. – wycieczka do Centrum Nauki Kopernik – wizyta w Galerii Bzz..dla najmłodszych uczestników programu

29.10.2013 r. – wycieczka do Biblioteki na ul. Meksykańskiej – lekcja biblioteczna, oglądanie zbiorów

03.12.2013 r. – wycieczka na Stare Miasto -  warsztaty plenerowe „Zabawy z poezją”

07.12.2013 r. – wyjście do teatru na spektakl „Lokomotywa” w reżyserii P. Cieplaka, zwiedzanie teatru