1.      „Aby człowiek wiedział dokąd idzie, musi wiedzieć skąd pochodzi"

2.      „Jak to jest zrobione, jak to działa”

Luty – czerwiec 2014

Dzieci i młodzież uczestniczyły w następujących zajęciach i imprezach:

1.  Zajęcia -  w programie „Aby człowiek wiedział dokąd idzie, musi wiedzieć skąd pochodzi”  zajęcia były prowadzone metodą warsztatową z zastosowaniem różnych technik dramowych dostosowanych do wieku i możliwości wychowanków, kształtujących poczucie tożsamości narodowej poprzez obchody rocznic i poznanie patronów roku 2014. Uczestnicy zapoznali się z sylwetkami Kornela Makuszyńskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Antoine Saint-Exupery oraz z postacią Oskara Kolberga, wybitnego polskiego etnografa. Zajęcia były wzbogacone  o wyjścia na wystawy i lekcje muzealne.

     W programie „Jak to jest zrobione, jak to działa” każdy uczestnik miał okazję samodzielnego przeprowadzenia doświadczeń, eksperymentów  i obserwacji. Część zajęć była prowadzona w terenie na obszarze Dzielnicy Praga-Południe. Uczestnicy programu brali także udział w czwartej edycji projektu WiSE, czyli Widzę Szukam Eksploruję organizowanego przez Centrum Nauki Kopernik,  realizując w  okresie luty-kwiecień 2014 projekt badawczy dotyczącego Czasu  pt.„Jak długo żyją zwierzęta”, zakończonego udziałem w XVII Pikniku Naukowym. Wszystkie działania były dokumentowane w celu wyciagnięcia wniosków i porównania efektów. Zajęcia były wzbogacone o wyjścia na wystawy i lekcje muzealne.

 

2. Konkursy:
Program „Jak to jest zrobione, jak to działa”:

- konkurs plastyczno-techniczny -  „Projekt latawca”,

- konkurs ekologiczno-plastyczny – „Coś z niczego”.

Program „Aby człowiek wiedział dokąd idzie, musi wiedzieć skąd pochodzi”:

- konkurs plastyczny  – „Koziołek Matołek najsłynniejszy polski podróżnik”,

- konkurs na najciekawszy komiks  – „Historia zapisana w obrazach ”,

 

3. Wyjścia i wycieczki:

01.04.2014 r. – wyjście do Centrum Nauki Kopernik – warsztaty rozpoczynające program WISE (Widzę, Szukam, Eksploruję),

26.04.2014 r. – wycieczka autokarowa do Łowicza( Muzeum i skansen Ziemi Łowickiej, lekcje muzealne), Nieborowa i Arkadii (zwiedzanie pałacu, parku, lekcja muzealna),

15.05.2014 r. – Wyjście do Muzeum Techniki – lekcja muzealna „Podróżowanie dawniej i dziś”,

20.05.2014 r. – Wyjście do Biblioteki Uniwersyteckiej – zwiedzanie ogrodów na dachu, konkurs związany z sylwetką Oskara Kolberga,

31.05.2014 r. – udział uczestników programu „Jak to jest zrobione, jak to działa” w XVIII Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik - prezentacja doświadczeń i eksperymentów realizowanych w projekcie badawczym „Jak długo żyją zwierzęta ” ,

11.06.2014 r. – Wyjście do Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Warsztaty „Zabawki naszych dziadków”, oraz „Czerwone korale, tęczowe pasiaki, portki cyfrowane – czyli o strojach naszych pradziadków,

14.06.2014 r. – Wycieczka autokarowa do Tomaszowa Mazwieckiego – zwiedzanie Grot Nagórzyckich, Skansenu rzeki Pilicy z Niebieskimi Źródłami, biwak z ogniskiem, wizyta w parku linowym.

17.06.2014 r. - impreza środowiskowa podsumowująca programy: koncert wychowanków, prezentacja multimedialna poświęcona realizacji programów, wernisaż prac plastycznych,  rozdanie nagród, dyplomów i podziękowań.

 

 

Wrzesień – grudzień 2014

 

1. „I małe i duże potrzebne naturze – zagospodarowanie czasu wolnego poprzez organizację zajęć przyrodniczych jako formy oddziaływań profilaktycznych w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży zagrożonej problemem alkoholowym, przemocą i agresją”.

 

2. „Rodzina razem się trzyma w Roku Rodziny 2014 – zagospodarowanie czasu wolnego poprzez organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych integrujących środowisko rodzinne jako formy oddziaływań profilaktycznych w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych i społecznych dzieci młodzieży zagrożonej problemem alkoholowym, przemocą i agresją”.

 

Harmonogram realizacji programu profilaktycznego „I małe i duże potrzebne naturze”
I sem. roku szkol. 2014/2015

Data

Działania

24.09.2014

(I) Las strefy umiarkowanej i jego mieszkańcy.

01.10.2014

(I) Bogactwo i znaczenie dżungli tropikalnej.

07.10.2014

(II) Zajęcia specjalne pt. „Rola zwierząt w terapii”

15.10.2014

(I) Różnorodność zwierząt morskich.

22.10.2014

(II) Wizyta w sklepie zoologicznym.

28.10.2014

(V, VI) Finał dzielnicowego konkursu plastycznego „W tajemniczym świecie przyrody”
 „I małe i duże potrzebne naturze” - wernisaż prac, rozdanie nagród oraz quiz wiedzy przyrodniczej.

29.10.2014

(I) Zwierzęta gospodarskie i pupile domowe. Jak się nimi opiekować?

05.11.2014

(II) Spotkanie z weterynarzem.

12.11.2014

(I) Pustynie – charakterystyka ekosystemu.

19.11.2014

(II) Straż Miejska – zapoznanie z zakresem działania i zasadami funkcjonowania Ekopatrolu.

26.11.2014

(I) Bakterie – wrogowie czy przyjaciele człowieka?

03.12.2014

(II) Straż Ochrony Przyrody - zapoznanie z zakresem działania i zasadami funkcjonowania.

06.12.2014

(III) Wycieczka autokarowa do leśniczówki.

10.12.2014

(IV) Konkurs wiedzy przyrodniczej wraz z rozstrzygnięciem rozdaniem nagród laureatom.

 
 

Harmonogram realizacji programu profilaktycznego „Rodzina razem się trzyma” – 
I sem. roku szkolnego 2014/2015

Data

Działanie

 02.10.2014

 W co bawili się nasi rodzice, kiedy byli dziećmi?

 04.10.2014

 Wycieczka autokarowa do Pułtuska – zwiedzanie miasta, zwiedzanie zamku połączone z zajęciami „Gawęda o zachowaniu się przy stole”.

 17.10.2014

 Warsztaty dla mamy i córki -  spotkanie z wizażystką.

 27.10.2014

 Kłótnie i sprzeczki w rodzinie –zajęcia w formie dramy pokazująca, jak radzić sobie z konfliktami rodzinnymi.

 23.10.2014

 Kapsuła czasu – poznajemy przedmioty z dawnych lat.

 30.10.2014

 Wyjście do Muzeum Techniki – wystawa „Technika gospodarstwa domowego”

 06.11.2014

 „Starsza siostra umie szyć” – szycie pościeli dla lalek z Sali przedszkolnej

 07.11.2014

 Poznajemy nazwy członków rodziny, które wyszły z użycia.

 18.11.2014

 Międzypokoleniowy mecz piłki nożnej – ojcowie vs synowie.

 20.11.2014

 Zajęcia dla ojca i syna – wspólne konstruowanie robotów.

 21.11.2014

 Wieczór poezji o rodzinie

 24.11.2014

 Dziadkowie i ich historie – opowiadamy sobie ciekawe historie naszych przodków.

 27.11.2014

 Warsztaty w Muzeum Etnograficznym: „Czerwone korale, tęczowe pasiaki, portki cyfrowane; czyli o strojach naszych pradziadków”.

 28.11.2014

 Rękodzieło – warsztaty dla mamy i córki.

 04.12.2014

 Finał Ogniskowego konkursu plastycznego „Drzewo genealogiczne mojej rodziny”

 12.12.2014

 Czy z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach? – opisujemy stare rodzinne fotografie.