„Quo vadis – śladami Henryka Sienkiewicza w Warszawie - zagospodarowanie czasu wolnego poprzez organizację zajęć literacko-varsavianistycznych jako formy oddziaływań profilaktycznych w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży zagrożonej problemem alkoholowym, przemocą i agresją”.

 

Planowane działania:

1. Zajęcia – cykl warsztatów interdyscyplinarnych: literackich, plastycznych, multimedialnych,  poświęconych twórczości Henryka Sienkiewicza,  warsztaty  dziennikarskie związane z publicystyczną sferą działalności pisarza.

2. Warsztaty w Muzeum Literatury wraz ze zwiedzaniem wystawy poświęconej pisarzowi

3. Spacery po Warszawie:

 • Uniwersytet Warszawski, Plac Teatralny, Krakowskie Przedmieście- śladami Henryka Sienkiewicza.

5. Konkursy:

 • Wiedzy - „Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza”.
 • Plastyczny - „Obrazy malowane słowem - ilustracje do książek Henryka Sienkiewicza”.
 • Multimedialny – „Mój spacer po Warszawie z Henrykiem Sienkiewiczem”
 1. 6.   Wycieczki:

Autokarowa do Oblęgorka – zwiedzanie posiadłości, którą pisarz otrzymał od społeczeństwa polskiego, zwiedzanie  Muzeum, warsztaty, biwak.

7. Impreza podsumowująca: wernisaż prac konkursowych plastycznych, oraz wyświetlanie prezentacji multimedialnych wraz  z  rozdaniem nagród
i udziałem rodziców uczestników.

 


 

„Aktywne dzieciaki – zagospodarowanie czasu wolnego poprzez organizację zajęć sportowych jako formy oddziaływań profilaktycznych w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży zagrożonej problemem alkoholowym, przemocą i agresją”.

 

Program będzie realizowany przez nauczycieli zatrudnionych w placówce w ramach ich godzin pracy i zakłada następujące działania:

 

Planowane działania:

 1.Zajęcia -  

basen – dwie 15-osobowe grupy zajęciowe po 1 godzinie (30 min. nauki pływania + 30 min. rekreacji) raz w tygodniu
piłka nożna halowa – treningi piłki nożnej na hali sportowej raz w tygodniu po 1 godzinie, grupa 20 osób.

2. turniej piłki nożnej – rywalizacja drużyn z placówek wychowawczych zorganizowana na zakończenie programu

3. zawody pływackie – rywalizacja wśród uczestników programu zorganizowana na jego zakończenie

 


 

„Ciekawość pierwszym stopniem do poznania świata i siebie – aktywizacja twórcza dzieci i młodzieży zagrożonej problemem alkoholowym, przemocą i agresją”.

 Program będzie realizowany przez nauczycieli zatrudnionych w placówce.

 Planowane działania:

 1. Zajęcia -  prowadzone metodą warsztatową z wykorzystaniem bogatej bazy multimedialnej Ogniska, z  zastosowaniem różnych technik dostosowanych do wieku i możliwości wychowanków, uzależnionych od stopnia trudności założonych doświadczeń i obserwacji. Będą miały charakter interdyscyplinarny przyrodniczo-plastyczno-multimedialny.
 2. Wycieczka autokarowa na Farmę Iluzji w Mościskach k/Woli Życkiej- warsztaty edukacyjne, aktywne zwiedzanie wystaw (np. Świat w skali makro itp.) oraz biwak,
 3. Wyjście do Muzeum Techniki
 4. Konkurs multimedialno-plastyczny „Ciekawość pierwszym stopniem do poznania świata”
 5. Konkurs wiedzy przyrodniczej „A to ciekawe”
 6. Sesja naukowa na podsumowanie programu z udziałem rodziców: prezentacja doświadczeń, podsumowanie konkursów, pokazy prezentacji multimedialnych, rozdanie nagród 

 


 

„Między nami nastolatkami – działania twórcze i włączające, aktywizujące młodzież dojrzewającą zagrożoną wystąpieniem zachowań patologicznych związanych z alkoholizmem i przemocą w rodzinie”

 Program będzie realizowany przez nauczycieli zatrudnionych w placówce i zakłada następujące działania:

 Planowane działania:

 1. Zajęcia – cykl warsztatów interdyscyplinarnych (edukacyjno – profilaktycznych) pt.:

 - „Budowanie poczucia własnej wartości”,

 - „Komunikacja i zachowania prospołeczne”,

 - „Rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka”,

 - „Zdrowy styl życia”,

 - „Na rozstaju dróg – czyli o uzależnieniach”.

 2. Wyjście integrujące: teatr (przedstawienie dla młodzieży), koncert.

 3. Gra edukacyjna podsumowująca program: grupowy bieg o charakterze gry miejskiej wykorzystującej nabytą wiedzę i umiejętności, zakończony spotkaniem podsumowującym.

   


 „Aktywne dzieciaki – zagospodarowanie czasu wolnego poprzez organizację zajęć sportowych jako formy oddziaływań profilaktycznych w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży zagrożonej problemem alkoholowym, przemocą i agresją”.

 Program będzie realizowany przez nauczycieli zatrudnionych w placówce w ramach ich godzin pracy i zakłada następujące działania:

  

Planowane działania:

 1. Zajęcia -  

basen – dwie 15-osobowe grupy zajęciowe po 1 godzinie (30 min. nauki pływania + 30 min. rekreacji) raz w tygodniu
piłka nożna halowa – treningi piłki nożnej na hali sportowej raz w tygodniu po 1 godzinie, grupa 20 osób.

 2. turniej piłki nożnej – rywalizacja drużyn z placówek wychowawczych zorganizowana na zakończenie programu

 3. zawody pływackie – rywalizacja wśród uczestników programu zorganizowana na jego zakończenie