ProwadzącyPani Izabella Kasprzak

Wiek uczestników: 6-14 lat

Opis zajęć:

  • gry i zabawy językowe rozwijające wyobraźnię i umiejętności językowe,
  • rozwijanie wszystkich sprawności językowych z naciskiem na mówienie po angielsku oraz poszerzenie słownictwa,
  • nauka dialogi oraz opisów przedmiotów z najbliższego otoczenia,
  • wychowankowie nabywają zdolności rozumienia poleceń i właściwie na nie reagują

Miejsceul. M. Pawlikowskiego 3

Terminy:

-Grupa I - 1 i 2 klasa SP (Środa g. 15:00, Piątek g. 17:00)

-Grupa II - 3 klasa SP (Środa g. 17:00, Piątek g. 14:00)

-Grupa III - 4 klasa SP (Środa g. 16:00, Piątek g. 15:00)

-Grupa IV - 5 klasa SP (Środa g. 18:00, Piątek g. 16:00)

-Grupa V- 6 i 7 klasa SP (przygotowanie do sprawdzianu 8-klasisty) (Piątek g. 18:00)