Prowadzący: Pan Tomasz Hardecki

Wiek uczestników: 9-12 lat

Opis zajęć: Na zajęciach wychowankowie poznają podstawy algorytmiki, zdobędą umiejętności potrzebne do tworzenia prostych i średnio-zaawansowanych skryptów. Uczestnicy dowiedzą się jak stworzyć statyczną i interaktywną stronę internetową, aplikacje użytkowe oraz proste gry. Początkujący poznają przyjazny język blokowy, bardziej „doświadczeni” – języki tekstowe. W zależności od stopnia zaawansowania wychowankowie będą pracować w takich językach jak: Scratch, HTML, CSS, Python. W programie zajęć pojawią się także zagadnienia związane z programowaniem układów scalonych.


 

zadanie z programowania wyświetlane na projektorze, dzieci patrzące w ekrany monitorów z zadaniem