Prowadzący: Pani Katarzyna Hardecka
 
Prowadzący: Pan Tomasz Hardecki

Wiek uczestników: 8-18 lat

Opis zajęć: Podczas zajęć wykorzystywane są komputery z zainstalowanym oprogramowanie LEGO Education WeDo (dla młodszych wychowanków) oraz Lego Education EV3 Software oraz zestawy z linii LEGO Mindstorms EV3 (dla starszych).

Zestawy tej serii pozwalają budować z klocków modele, które po odpowiednim zaprogramowaniu można wprawić w ruch. Zbudowane roboty podłącza się do komputera, a następnie programuje.

 

prace stworzone w trakcie zajęć