W ramach programu "Lato w Mieście" 2019 dla indywidualnych uczestników proponujemy 

zajęcia plastyczne / kawiarenkę internetową

w godz. 13:00 - 14:00

Harmonogram (29 lipca - 30 sierpnia)

I tydzień                   29 lipca-1 sierpnia
II tydzień  5-9 sierpnia
III tydzień  12, 14 i 16 sierpnia
IV tydzień 19,20, 22, 23 sierpnia
V tydzień  26-28 sierpnia

Zapisy w sekretariacie Ogniska lub telefonicznie codziennie w godzinach 9:00-14:00

Prosimy o wypełnienie karty uczestnika przez rodzica lub opiekuna prawnego zapisanego dziecka.

Wypełniony dokument należy dostarczyć do placówki najpóźniej w dniu pierwszych zajęć, wzór do pobrania poniżej:

Karta_uczestnika