Prowadzący: Pani Joanna Walkiewicz

Wiek uczestników: 6-10 lat

Opis zajęć: Nowoczesne, interdyscyplinarne zajęcia o tematyce przyrodniczej i naukowo-technicznej. Poruszają zagadnienia dotyczące przyrody ożywionej (botanika, zoologia) i nieożywionej (chemia, fizyka, geologia, zagadnienia konstrukcyjno-techniczne). Zajęcia opierają się na idei nauki poprzez zabawę i wykorzystywania pamięci emocjonalnej. Uczestnicy zajęć samodzielnie wykonują eksperymenty, prowadzą obserwacje przyrodnicze i rozwiązują problemy naukowo-techniczne.

 

podczas zajęć