O Ognisku

Ognisko rozpoczęło swoją pracę 1 stycznia 1973 r. pod nazwą

„Dom Kultury Dzieci i Młodzieży Harcerz”.

Placówka miała ścisły związek ze Związkiem Harcerstwa Polskiego. Realizowano tu edukację varsavianistyczną, patriotyczną, turystyczną, a także kursy na kartę rowerową. Dzięki powstałemu Miasteczku Ruchu Drogowego uczniowie klas IV ze szkół podstawowych z Pragi Południe doskonalili swoje umiejętności jazdy na rowerze oraz poznawali zasady poruszania się jednośladem po ulicach Warszawy. Tylko w pierwszym półroczu szkolnym 1976/77 wydano 232 karty rowerowe.

Ognisko kilkukrotnie zmieniało swoje siedziby. Obecnie mamy dwie siedziby przy ul. M. Pawlikowskiego 3 i ul. Cz. Witoszyńskiego 2 w Warszawie.

Dyrekcje

Jadwiga Glikson

•Aniela Paraszczak

•Elżbieta Czajkowska

•Wanda Napiórkowska

1985-2005 Danuta Kończak

2005-2023 Lucyna Melcer

2023 – obecnie Katarzyna Hardecka

Uczestnikami zajęć w Ognisku są dzieci i młodzież głównie z Pragi-Południe, które rozwijają swoje zainteresowania plastyczne, ceramiczne, krawieckie, muzyczne, językowe, informatyczne i przedmiotowe.

Pełna oferta dostępna tutaj

Skip to content